پخش فیلم توسط زاکانی در مخالفت با دانش آشتیانی

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

علیرضا زاکانی در محالفت با وزیر پیشنهادی ، دانش آشتیانی را از عناصر فتنه عنوان کرد.

به گزارش خبرآنلاين، عليرضا زاکاني نماينده تهران پس از سخنان علي مطهري  در مخالفت با فخرالدين دانش آشتاني پشت تريبون مجلس رفت. اهم اظهارات زاکاني در ادامه مي آيد:
اميد داشتم که رئيس جمهور تشريف داشتن و به عرايض بنده توجه کنند. خير مقدم ويژه عرض مي کنم خدمت معاونين محترم رئيس جمهور و وزراي مجترم. شرايط کشور خطير است. ما در فتنه و بهانه جويي به سر مي بريم که نظام سلطه به واسطه بهانه هاي مختلف به ما تحميل مي کند. امروز دولت و نظام در مقابله با فتنه هاي جهاني است. منطقه در فتنه دست نشاندگان آمريکا مي سوزد و عده اي به دنبال بهانه جويي و التهاب آفريني در داخل هستند. ما مي گوييم دولت نيازم به اعتدال دارد. سپردن دانشگاه به عناصر فتنه اشتباه است. مجلس مطيع رهبري است و نوکر ملت است. مجلس پاسدار ارزش هايي است که مردم در 9 دي 88 اعلام کردند.

آقاي روحاني شما 20 سال عضو مجلس بوديد. چرا پيام منطقي مجلس را در صيانت از حقوق مالت ناديده مي گيريد. رئيس جمهور 5 نفر را براي وزارت علوم معرفي کردند که همه جزو جريان افراطي است. اين اصرار آقاي رئيس جمهور براي سپردن دانشگاه ها به يک جريان خاص عجيب نيست. نمايندگان وقتي جوابي براي اين سوالات پيدا نمي کنند يک  احساس دارد و آن اينکه دست هايي پشت پرده وجود دارد. کشور در مسئله هسته اي در موقعيت حساسي قرار دارد. مجلس به آقاي روحاني که به کنايه گفت ما ادرک مالبورسيه . ما هم مي گوييم ما ادرک مال فتنه.

 امروز جناب آقاي دانش آشتياني معرفي شده که از عوامل گرداننده فتنه است. اين آن راستگويي دولت است. گفتند که اگر 10 نفر را رد کنيد ما در همين راه عمل مي کنيم. رئيس جمهور دوري از سياسي کاري را طلب مي کنند و به دنبال چهره هاي علمي دانشگاه هستند. آقاي رئيس جمهور نمي توانيم گذشته روشن آقاي دانش آشتياني را ناديده بگيريم. نمي توانيم در پيشگاه خداوند از ما رفع مسئوايت بشود در حالي که گذشته ايشان براي ما روشن است.

گفتند که آقاي دانش مسئوليت پشتيباني از جنگ در دانشگاه ها بودند. در 2 آذر 67 امام گفتند که بسيج دانشجويي از ضروريات است. آقاي آشتياني در کتاب تاريخ شفاهي بيان داشتند که ما نگذاشتيم بسيج دانشجويي به داخل دانشگاه ها بيايد. سال 69 افتحار دانش اين است که عليرغم تاکيد کساني که پيام امام را روشن مي دانستند  گفتند که ايستاديم و استدلال کرديم که بسيج دانشگاه ها به بيرون دانشگاه برود.

آقاي دانش آشتياني از موسسين حزب مشارکت است. ايشان بيانيه هاي مختلفي را امضا کرده است. هم عضو است و هم عضو شوراي مرکزي است. مجلس ششم  تحصن شد براي جلوگيري از امر انتخاباتي . آقاي دانش آشتياني و 119 نفر از اساتيد بيانيه رسمي دادند و به نفع تحصن کنندگان روزه سياسي گرفتند. آقاي دانش در مشارکتي بودند که تحصن و بيانيه نمايندگان  را نقطه عطفي در دموکراسي خواهي ايران مي دانند. ايشان موسس همين جبهه منحله است. لذا ايشان بيانيه هاي مختلفي دارند. به آن روز هم بسنده نکردند. اين نيش قلمشان را تا امروز هم ادامه دادند. در بيانيه اي که دو روز پيش از استيضاح فرجي دانا امضا کرده اند نوشته اند که کساني با جسارت پيش رفته و از مردم سهم خواهي مي کنند. ما چه سهم خواهي اي کرده ايم؟ ما يک بار از ايشان خواستيم که حد اقل در گذشته  تکذيب مي کرديد. همه وزرا آمده اند که وعده مي دهند. ما اين مسير را قبول نداريم. ما به دنبال تعامل دقيق دولت و مجلس هستيم.

سپس زاکاني فيلمي در مجلس پخش کرد و درباره آن گفت:

ميلي منفرد را به خاطر حضور در تحصن راي نداديم. آقاي دانش از دانشگاه ديگري آمده به دانشگاه اميرکبير. او نه تنها در اين تحصن شرکت کرده بلکه از گردانندگان تحصن است. با دو نفر صحبت مي کند. يکي از دستگير شدگان  است. بعد از صحبت آقاي دانش ايشان بلند شد و گفت که ما نه تنها تحصن مي کنيم بلکه بايد کاري کنيم که همه دانشگاه ها تحصن کنند. حضور دانش آشتياني در بين شعار دهندگان که فيلم آن در زمان آقاي ميلي منفرد منتشر شد. چه کساني در کنار ايشان بودند. آقاي صديقي ، معاون دانشجويي ، آقاي غلامي که مدير کل بورس است. هم آنچه که مطهري براي اعتراضات در مجلس قبل  گفتند گوشه اي از فتنه است. مسئله کاملا شفاف است، قانون شکني ، تهمت زدن به نظام و همراهي با بيگانگان است. آقاي رئيس جمهور با شرايطي که ايجاد شده ، نه تنور گرم مي شود بلکه در جامعه آتشي روشن خواهد شد که همه جامعه را مي سوزاند. به اعتقاد من آقاي دانش از عناصر محوري است.

2929

 

 

کد N585344