جعفری در گفتگو با مهر:

گزینه وزارت علوم هر کس که باشد هزینه های نجفی را پرداخت می کند

سیاست مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آقای نجفی، وزارت علوم را 10 سال به عقب برگردند، گفت: هر کس که بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند هزینه هایی را خواهد پرداخت که آقای نجفی می توانست جلوی آن را بگیرد.

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: خوب است که آقای رئیس جمهور در تصمیمات خود به گونه ای عمل کند که رای سدید و استحکام رای و آینده نگری در آن دیده شود.

وی افزود: آقای روحانی اقداماتی را انجام ندهد که بعد مجبور شویم با وصله و پینه کردن یا تغییر متغیرها اصل قضیه را جبران کنیم.

نماینده مردم بجنورد ادامه داد: شاخص اصلی در انتخاب وزیر پیشنهادی خود فرد و عملکرد وی است.

جعفری گفت: آقای نجفی، وزارت علوم را 10 سال به عقب برگرداند، آقای نجفی باید پیام مجلس را می گرفت و بعد اقدام به عملی شدن خواسته های قانونی نمایندگان می کرد تا  هزینه این اتفاقات را پرداخت نکند.

وی افزود: هر فردی که به عنوان وزیر بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند هزینه هایی را خواهد پرداخت که آقای نجفی می توانست جلوی آن را بگیرد بنابراین خوب است که آقای رئیس جمهور تیم خود را به گونه ای بچیند که با هم، هم افزا باشند نه اینکه هر کدام مشکلی ایجاد کنند تا در نهایت حرکت های شتاب زده ای صورت گیرد که  این گونه تحلیل   شود که این حرکت های شتاب زده برای تاثیرگذاری بر رای نمایندگان در مجلس است.