روسف:

رسوایی شرکت نفتی "پتروبراس" آینده برزیل را تغییر می دهد

بین الملل آمریکای لاتین

رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد که رسوایی شرکت نفتی "پتروبراس" آینده برزیل را تغییر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، دیلما روسف در یک مصاحبه مطبوعاتی در شهر بریزبن استرالیا اعلام کرد که تحقیقات در زمینه فساد شرکت نفتی "پتروبراس" باعث تغییر برزیل می شود.

روسف که برای اولین بار از زمان بازداشت 23 نفر در ارتباط با رسوایی مالی و پولشویی صحبت می کرد، این پرونده را یک پرونده سمبلیک برای برزیل خواند که برای همیشه رابطه میان جامعه، دولت و شرکت های خصوصی را تغییر می دهد.

رئیس جمهوری برزیل با اشاره به مجازات عاملان فساد شرکت نفتی پتروبراس و تلاش دولت برای پایان دادن به پرونده فساد این شرکت نفتی تاکید کرد که این پرونده باعث تغییر اساسی در سیستم اداری کشور و همچنین پایان دادن به فساد می شود.