لاهوتی در گفتگو با مهر:

رای آشتیانی نسبت به نیلی پایین‌تر است

سیاست مجلس

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اینکه دولت هیچ تلاشی برای گزینه قبلی وزارت علوم نکرد، گفت: به نظر می‌رسد رای دانش آشتیانی در مجلس پایین‌تر از محمود نیلی باشد.

مهرداد     لاهوتی نماینده مردم لنگرود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه خوب است مجلس به گزینه دولت اعتماد کند، گفت: به هر حال دولت گزینه‌هایی با دیدگاه خود را به مجلس برای تصدی وزارت علوم معرفی می‌کند.

وی افزود: نگاه دولت این است که اگر تخلفی از سوی وزیر رخ داد مجلس وارد شود، در مسئله فرجی دانا هیچکس به مسئله مدیریتی وی انتقاد نداشت بلکه مسئله بر سر انتصاباتی بود که از سوی وی صورت گرفته بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد وضعیت دانش آشتیانی در مجلس از وضعیت نیلی پیچیده‌تر و رای وی پایین‌تر است، درباره آقای نیلی خود دولت هم تلاش نکرد اما امیدواریم در این هفته دولت به خصوص معاون پارلمانی رئیس جمهور در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم تلاش بیشتری کند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مسئله وزارت علوم دچار لجبازی شده است، انعکاس این موضوع در جامعه به ضرر مجلس و به نفع دولت است. درباره آقای آشتیانی دولت تحرک خاصی از خود نشان نداده است اما امیدواریم تحرکی از جانب دولت صورت گیرد، گفتگوهای قبل از صحن بین نمایندگان و وزیر پیشنهادی در کمیسیون‌ها بسیار موثر است.

وی ابراز امیدواری کرد با شرایط پیش آمده، آشتیانی بتواند اعتماد مجلس را جلب کند.