با تصويب مجلس صورت گرفت:

معافیت پرداخت سهم صندوق توسعه برای پالايشگاه‌هايي كه خوراك خود را به قيمت فوب خليج فارس خريداري مي‌كنند

سیاست مجلس

نمايندگان مجلس با تصويب بندي از طرح الحاق موادي به تنظيم مقررات مالي دولت پالایشگا‌ه‌هایی را که خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد(95%) فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستور كار جلسه علني قرار داشت.

نمايندگان با تصويب بندي از اين طرح مقرر كردند، پالایشگا‌ه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیج‌فارس از شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیست.

علاوه بر اين با تصويب بند ديگري مقرر شد، بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبار داري به‌عهده شرکتهای یادشده است.

همچنين با تصويب بند ديگري در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط موظف شدند موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، كميسيون هاي برنامه و بودجه و انرژي ارائه کنند.