صبح امروز مقابل مجلس اتفاق افتاد:

تجمع همزمان کارگران ساختمانی و اخراجی‌های پتروشیمی ایلام/ تصویر

کد N581699