رئیس جمهور روسیه:

نباید به بحران اوکراین نگاه یکطرفه داشت

بین الملل اروپا

رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با یک شبکه آلمانی با اشاره به بحران اوکراین اظهار داشت که نیابد به این بحران نگاه یکجانبه داشت.

به گزارش خبرزاری مهر،"ولادیمیرپوتین" رئیس جمهور روسیه  در گفتگو با شبکه تلویزیونی آ ار د آلمان همچنین تصریح کرد:اجازه نخواهیم داد دولت اوکراین مخالفان سیاسی را از بین ببرد.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله در ارتباط با این بحران آن است که نباید به بحران اوکراین یکطرفه نگاه کرد.امروز هنوز درگیری ها در جنگ اوکراین ادامه دارد، دولت اوکراین نظامیان خود را برای این جنگ به کار گرفته و پرتاب موشک نیز همچنان ادامه دارد.

پوتین افزود:آیا در مورد این مسائل، حرفی به میان می آید؟ آنها می خواهند دولت اوکراین همه چیز از جمله کلیه مخالفان سیاسی را نابود کند. آیا شما هم چنین چیزی را می خواهید؟ ما که نمی خواهیم و اجازه نخواهیم داد.

رئیس جمهوری روسیه در پایان بر لزوم برقراری شرایط با ثبات در اوکراین تاکید کرد.