رهبران جهان را در حال خوردن و استراحت ببینید

خبرگزاری رویترز این تصاویر را از روز اول کاری رهبران جهان هنگام استراحت در اجلاس جی 20 منتشر کرده است. این تصاویر بر روند روابط سرد میان پوتین و اوباما تاکید دارد.

رهبران جهان را در حال خوردن و استراحت ببینیدخبرگزاری رویترز این تصاویر را از روز اول کاری رهبران جهان هنگام استراحت در اجلاس جی 20 منتشر کرده است. این تصاویر بر روند روابط سرد میان پوتین و اوباما تاکید دارد.

 

 

52261

کد N580423