شما نظر بدهید/ انتظار شما از نتیجه مذاکره ایران با 1+5 چیست؟

مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای موسوم به 1+5 از سال 1382 آغاز شده است .

در دولتهای خاتمی و احمدی نژاد این مذاکرات انجام شد و از نخستین روزهای دولت روحانی نیز ادامه یافت. اخبار این مذاکرات مرتبا منتشر شده و هر تیم مذاکره کننده موافقان و مخالفانی داشته اند.

به نظر شما مذاکرات باید به چه نتیجه ای برسد و انتظاری که از تیم مذاکره کننده دارید چیست؟ پیشنهاد می شود از مطرح کردن انتظارات کلی پرهیز کنید و به صورت موردی اشاره کنید.

دیدگاه خود را به صورت کامنت مرقوم فرمایید.

 

1717

کد N580064