چرا بعضی زنان داعش نقاب ندارند؟

تسنیم نوشت:

پلیس‌های زن داعشی که برای واداشتن زنان سوری به پوشیدن نقاب در مناطق تحت کنترل این گروه تروریستی گشت زنی می کنند، خودشان نقاب ندارند.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، اعضای تشکل "نشطاء" در شهر المیادین در حومه دیر الزور خبر دادند که پلیس های زن داعش که به نام "محتسب" شناخته می شوند، در بازارهای شهر المیادین که تحت اشغال داعش است، تفنگ به دست و بدون نقاب می گردند.
به نوشته پایگاه خبری آسیانیوز، زنان داعشی، یک زن سوری را تنها به این بهانه که چادر عربی دور دوزی شده به سر داشت، متوقف و متهم کردند که با پوشیدن چنین چادر، به دنبال فتنه است.
محتسب های داعشی سپس خطاب به زنان حاضر در بازار فریاد زدند: شما، زیبایی هایی به حجاب شرعی می افزاید که موجب فتنه است.
به گفته شاهدان، این زنان، به همراه مردانی مسلح از عناصر داعش در بازارهای شهر المیادین می گردند و زنان را وادار به رعایت حجاب مدنظر داعش می کنند.

5252

کد N579654