مقام ارشد روس:

آمریکا در ظهور داعش و حمایت مالی از آن نقش دارد

بین الملل

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه از نقش آفرینی آمریکا در ظهور و حمایت مالی از آن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "الکسی بوشکوف" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه از اقدامات آمریکا در حمایت از داعش انتقاد کرد.

وی با اشاره به نقش آمریکا در ظهور این گروه تروریستی، افزود: واشنگتن در حمایت مالی از داعش به صورت مخفیانه نیز نقش دارد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه همچنین خواستار توقف این حمایتها از گروه تروریستی داعش شد.