علیرضا محجوب در بازدید از غرفه ایلنا؛

جریان های سیاسی زود به انتخابات ورود نکنند

مجلس,علیرضا محجوب

هنوز زود است در این باره انتخابات مجلس نظر کنیم. هرچند که جریان های سیاسی زود به این موضوع ورود کرده اند و شعارهایی می دهند که عمل نمی کنند اما امیدوارم انتخابات خوبی را شاهد باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از نمایشگاه با خبرنگاران ایلنا صحبت کرد و به سوالات آنها پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در پاسخ به اینکه فضای نمایشگاه را چگونه می بینید، گفت:احساس نمایشگاه به نسبت سال های گذشته از لحاظ کیفی نزول کرده است.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص وعده های دولت گفت: در باب دستمزد و اعمال نرخ تورم وعده هایی دادند که این موضوعات  را جبران کنند که تا کنون این اتفاق نیفتاده است. این موارد جز مطالبات اصلی کارگران است.

وی افزود: امیدواریم امسال در افزایش دستمزد به این موضوع توجه ویژه ای شود.

محجوب در خصوص انتخاب مجلس و نوع ورود اصلاح طلبان گفت: هنوز زود است در این باره اظهار نظر کنم. هرچند که جریان های سیاسی زود به این موضوع ورود کرده اند و شعارهایی می دهند که عمل نمی کنند اما امیدوارم انتخابات خوبی را شاهد باشیم.

مشروح مصاحبه با علیرضا محجوب را به زودی در ایلنا خواهید خواند.

کد N578899