عارف:معتقدم می توان در لیست اصلاح طلبان و اصولگراین،نامزدهای مشترک داشت

اصلاح طلبان,اصولگرایان,محمد رضا عارف

محمدرضا عارف در خصوص برنامه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ما مشغول تدوین برنامه ها و سیاست ها هستیم زیرا بر این باوریم که در شرایط کشور ایجاب می کند به اجماع برسیم.

 

به گزارش ایلنا عارف در نمایشگاه مطبوعات همچنین درباره چگونگی ورود تشکل های اصلاح طلب به بحث انتخابات بیان کرد: از تشکل های سیاسی اصلاح طلب می خواهیم با حداقل توقع و حداکثر مسئولیت پذیری وارد این حوزه شوند و اجازه دهند که پروسه اجماع به خوبی طی شود.

رئیس بنیاد امید ایرانیان درباره وحدت با اصول گرایان گفت: من بر این باور هستم که می توانیم در بعضی از لیست ها افراد مشترکی داشته باشیم که این افراد مشترک در مجلس بعدی می توانند عامل تفاهم بین جناح ها باشند.

 

1717

کد N578124