صلیب سرخ برگزار می کند:

کارگاه آموزش متخصصان بهداشتی در زمینه‌ جراحی جراحات جنگی در مالی

بین الملل

كارگاهی در خصوص درمان بیمارانی كه به وسیله تسلیحات جنگی یا ادوات انفجاری زخمی شده‌اند توسط كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در باماكو آغاز به كار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در باماكو، "گونتر ویم هوفر" جراح كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و مسئول آموزش این كارگاه می‌گوید: جراحات جنگی باید به شیوه‌ای خاص كه معمولا در دانشكده‌های پزشكی تدریس نمی‌شود درمان گردند. شركت‌كنندگان در این كارگاه فرصت خواهند داشت تا روش‌های ساده‌ای را بیاموزند كه می‌توان آنها را حتی در موقعیت‌هایی كه منابع كافی برای درمان اینگونه جراحات وجود ندارد به كار گرفت.

بر این اساس در طول سه روز حدود 30 جراح، متخصص بیهوشی و پرستار حرفه‌ای از شمال مالی و كشور همسایه نیجر، تجربیات خود را با یكدیگر تبادل خواهند نمود و درباره‌ موضوعاتی همچون پرتابه‌های جنگی، درمان جراحی برای جراحات بطنی و ترومای مغزی یا قفسه‌ سینه كه توسط تسلیحات یا مین‌ها ایجاد می شود، مدیریت بحران به هنگام وقوع تلفات سنگین، پیشگیری از گسترش عفونت، و توانبخشی جسمی برای زخمیان جنگی به بحث خواهند پرداخت.

دكتر ویم‌هوفر می‌ افزاید: این كارگاه درنظر دارد تا سطح آگاهی شركت‌كنندگان را در خصوص ماهیت ویژه‌ جراحی جنگ (كه اكثرا در مورد این نوع جراحی تجربه‌ای ندارند یا تجربه‌ی آنها اندک است) و درمان مصدومان در شرایط دشوار منطقه‌ جنگی، افزایش دهد.

كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ، چندین مركز درمانی در شمال مالی را پشتیبانی می‌كند. برای مثال، یک گروه درمانی از كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ كه در درمان زخمیان جنگی تخصص دارد از كاركنان بیمارستان منطقه‌ای گائو، یكی از مهم‌ترین مراكز درمانی در منطقه پشتیبانی می‌كند.