حماس زنگ خطر را برای دولت وحدت ملی به صدا در آورد

بین الملل

يکی از اعضای دفتر سیاسی حماس ضمن ضعیف توصیف کردن دولت وحدت ملی تهدید کرد که درصورت تحقق نشدن مطالبات حماس، این جنبش به دولت وحدت ملی رای عدم اعتماد خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "خلیل الحیه" عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اذعان به وجود اختلافاتی میان فتح و حماس دولت وحدت ملی فلسطین را یک دولت ضعیف توصیف کرد.

وی تصریح کرد: راهکار برون رفت از چالشهای موجود در دولت وحدت ملی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای ملی فلسطین است.

وی همچنین "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح را به سهل انگاری در امور تشکیل دولت وحدت ملی و تعلیق عامدانه فعالیتهای این دولت و تاخیر در بازسازی نوار غزه متهم کرد.

الحیه همچنین در ادامه اعلام کرد که اگر دولت وحدت ملی پاسخگوی همه مطالبات ما نباشد اعتماد ما از این دولت سلب شده و رای عدم اعتماد به آن می دهیم و این به معنای آن است که این دولت دیگر پابرجا نخواهد بود.

 شایان ذکر است پس از سالها کشمکش  23 آوریل سال میلادی جاری جنبشهای فتح و حماس با امضای توافقنامه ای از تشکیل دولت وحدت ملی خبر دادند.