دکتر فریبرز رئیس دانا در بازدید از غرفه ایلنا؛

موافق جدا شدن نمایشگاه مطبوعات از نمایشگاه کتاب هستم

سیاست داخلی,دکتر فریبرز رئیس دانا

جداسازی نمایشگاه مطبوعات از خبرگزاری ها زودتر از این باید اجرا می شد چرا که این اتفاق نشان دهنده شخصیت جداگانه مطبوعات است زیرا تا پیش از این مطبوعات زیر نام انتشاراتی ها و کتاب بوده است.

دکتر فریبرز رئیس دانا در ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بازدید از غرفه ایلنا به سوالات خبرنگاران ایلنا پاسخ داد.

دکتر رئیس دانا همچنین با حضور در غرفه ایلنا، پاسخگوی سوالات مخاطبان و بازدیدکنندگان ایلنا بود.

وی به سوالاتی در خصوص وضعیت سیاسی کشور، نحوه پرداخت یارانه ها، نوع رابطه ایران و آمریکا، مذاکرات سیاسی 1+5 و دیگر مسائل سیاسی و اقتصادی پاسخ داد.

دکتر رئیس دانا همچنین در خصوص جداسازی نمایشگاه مطبوعات و کتاب اظهار کرد: این جداسازی باید اجرا می شد چرا که این اتفاق نشان دهنده شخصیت جداگانه مطبوعات است زیرا تا پیش از این مطبوعات زیر نام انتشاراتی ها و کتاب بوده است.

مشروح مصاحبه با دکتر فریبرز رئیس دانا را به زودی در ایلنا خواهید خواند.

کد N577964