رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در غرفه ایلنا؛

هدف ما انجام کارهای علمی با کیفیت، همراه با آزادی مسئولانه است

سیاست داخلی,حسین میرزاده

یکی از اهداف دانشگاه آماده کردن فضایی سرشار از پویایی و نشاط سیاسی است و هدف مدیریت بنده در دانشگاه آزاد همین است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات وخبرگزاری ها، در بازدید از غرفه خبرگزاری کار ایران، ایلنا؛ در خصوص برنامه و هدف های راهبردی دانشگاه سخن گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر حسین میرزاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا یکی از اهداف دانشگاه را آماده کردن فضایی سرشار از پویایی و نشاط سیاسی دانست و گفت: هدف مدیریت بنده در دانشگاه آزاد همین است.

وی یکی دیگر از اهداف دانشگاه آزاد را انجام کارهای علمی با کیفیت همراه با آزادی مسئولانه دانست و گفت: مدیریت دانشگاه سعی بر این دارد که هر چه زودتر به این اهداف دست پیدا کنند.

مشروح مصاحبه با دکتر حسین میرزاده را به زودی در ایلنا خواهید خواند.

کد N577746