حسین شیخ الاسلام درغرفه ایلنا؛

ضمانت اجرایی برای توافق با کشورهای اروپایی وجود ندارد

سیاست داخلی,حسین شیخ الاسلام

وی ضمن بازدید از غرفه ایلنا در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگاران سرویس های بین المللی و سیاسی در خصوص عوامل به وجود آمدن داعش گفت.

مشاور بین المللی رئیس مجلس ضمن حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه ایلنا بازدید کرد.

حسین شیخ الاسلام ضمن بازدید از غرفه این خبرگزاری در خصوص مسائل بین المللی و عوامل به وجود آمدن داعش سخن گفت.

وی سپس در خصوص مذاکرات عمان بین ایران و 1+5 گفت: در صورت توافق دولت با کشورهای اروپایی با هر کیفیت این توافق ضمانت اجرایی ندارد.

مشاور رئیس مجلس گفت: مطابق قانون اساسی این توافقنامه باید در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و اگر مجلس آن را تایید کرد دولت حق دارد که به مفاد توافق نامه اقدام کند در غیر این صورت این توافق نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد.

شیخ الاسلام همچنین یادآور شد که به سبب مستقل بودن خبرگزاری ایلنا، همیشه پیگیر اخبار منتشر شده آن هست.

کد N577721