وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در غرفه ایلنا؛

توضیح به مجلس را یک فرصت تلقی می کنیم

دولت,وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی

در این فرصت می توانیم دیدگاه های خود و فعالیت های صورت گرفته را به اطلاع افکار عمومی برسانیم. اگر نمایندگان مجلس از حقوق قانونی خود استفاده کنند، ما هم پاسخ می دهیم و پاسخ قانع کننده هم داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات وخبرگزاری ها، در بازدید از غرفه خبرگزاری کار ایران، ایلنا؛ در خصوص فشار طیف اقلیت مجلس بر وزارت ارشاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی جنتی در پاسخ به این سوال که دولت تا چه زمانی در برابر فشارهای طیف اقلیت مجلس مقاومت خواهد کرد، گفت: باید مقاومت را معنا کنیم؛ این حق مجلس است که سوال بپرسد، تذکر دهد و یا استیضاح کند.

وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس از حقوق قانونی خود استفاده کنند، ما هم پاسخ می دهیم و پاسخ قانع کننده هم داریم.

جنتی با بیان اینکه توضیح دادن به نمایندگان مجلس گاهی فرصتی برای ما به وجود می آورد، خاطرنشان کرد: در این فرصت می توانیم دیدگاه های خود و فعالیت های صورت گرفته را به اطلاع افکار عمومی برسانیم.

 

 

کد N577703