معترضان مکزیکی یك ساختمان دولتی ایالتی را به آتش کشیدند

سیاسی

دامنه اعتراض‌ها به ایالت‌های دیگر نیز کشیده شده است، به‌گونه‌ای که برخی از فرودگاه‌ها بسته شده‌اند و معترضان به پاسگاه‌های پلیس نیز حمله کردند.

معترضان به ناپدید شدن ۴۳ دانش‌آموز در مکزیک، یكی از ساختمان‌های دولتی را به آتش كشیدند.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهروندان مکزیکی که در اعتراض به کشته شدن ۴۳ دانش‌آموز خردسال در جنوب غربی ایالت «گررو» در این کشور به خیابان‌ها آمده بودند، پس از راهپیمایی یكی از ساختمان دولتی این ایالت را آتش زدند.

دامنه اعتراض‌ها به ایالت‌های دیگر نیز کشیده شده است، به‌ طوری كه برخی از فرودگاه‌ها بسته شده‌اند و معترضان به پاسگاه‌های پلیس نیز حمله کردند.

معترضان معتقدند که ۴۳ دانش‌آموز مکزیکی به‌ دلیل ناکارآمدی اداره‌های پلیس و فاسد بودن ماموران امنیتی جان خود را از دست داده‌اند.

ماموران پلیس مکزیک اخیرا سه نفر از مافیای این کشور را که در جریان بازجویی‌ها به کشتن دسته‌جمعی دانش‌آموزان و سوزاندن پیكرهای آنها اعتراف کرده‌اند، دستگیر کردند.

معترضان هفته گذشته نیز پس از راه‌پیمایی، درب ساختمان ریاست‌جمهوری مکزیک را آتش زدند.

 

کد N577513