میثمی در غرفه ایلنا مطرح كرد:

فشار وابستگان دولت سابق به رسانه های دولت روحانی

سیاست داخلی

لطف‌الله میثمی با اشاره به اینکه فشارهایی که هم‌اکنون از سوی ارشاد به نشریات و سایر رسانه‌ها وارد می‌شود بسیار بیشتر شده است، گفت:در حال حاضر افراد وابسته به دولت سابق از طریق امکانات و منابع ارتباطی و رسانه‌ای که پیدا کرده‌اند سعی در ایجاد فشار و سنگ انداختن بر سر راه سایر مطبوعات و رسانه‌ها هستند.

لطف‌الله میثمی در پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از غرفه خبرگزاری كار ایران (ایلنا) بازدید كرد.

به گزارش ایلنا، لطف‌الله میثمی با اشاره به اینکه فشارهایی که هم‌اکنون از سوی ارشاد به نشریات و سایر رسانه‌ها وارد می‌شود بسیار بیشتر شده است، گفت:در حال حاضر افراد وابسته به دولت سابق از طریق امکانات و منابع ارتباطی و رسانه‌ای که پیدا کرده‌اند سعی در ایجاد فشار و سنگ انداختن بر سر راه سایر مطبوعات و رسانه‌ها هستند.

متن کامل گفت‌وگو با این فعال سیاسی ملی مذهبی را در خبرگزاری ایلنا در روزهای آتی خواهید خواند.

کد N577069