آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد در بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر:

نه تنها دولت و حاکمیت، بلکه مردم ناظر بر همه چیز هستند

سیاست داخلی,آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد

در جامعه مومنین نقاد همه مردم هستند و اولین نهاد مورد نقد، حاکمیت است؛ در واقع مردمی که نسبت به آن‌چه که بر سرشان می‌آید بی‌تفاوت باشند، جامعه‌شان جامعه مردگان خواهد شد

یک حقوقدان در نشست بررسی قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر که عصر دیروز 20 آبان ماه در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: در نظریه جامعه اسلامی، نه تنها دولت و حاکمیت، بلکه مردم ناظر بر همه چیز هستند. و مومنین در اینجا نقش نظارتی دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه اصل حاکمیت مردم، اصل مسلمی است، افزود: سخن اینجاست که باید بدانیم در امر به معروف مخاطب و مخاطِب کیست.

وی ادامه داد: اولین کسی که باید امر به معروف و نهی از منکر شود حاکمیت است؛ بدین معنی که باید حاکمیت مورد انتقاد عموم قرار گیرد.

محقق‌داماد ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر ارزش زیادی دارد و یکی از زیباترین نهادهای دینی اسلامی است.

آیت‌الله محقق‌داماد در پایان گفت: در جامعه مومنین نقاد همه مردم هستند و اولین نهاد مورد نقد، حاکمیت است؛ در واقع مردمی که نسبت به آن‌چه که بر سرشان می‌آید بی‌تفاوت باشند، جامعه‌شان جامعه مردگان خواهد شد؛ بنابراین آنچه در درجه اول واجب است، توجه به حق و عدالت نسبت به حکومتی است که پا را از مسیر قانون بیرون می‌گذارد. این‌که پس از این مرحله آحاد مردم نسبت به یکدیگر چه وظیفه‌ای دارند نیز جای بحث است.

 

کد N576964