صهیونیست های شهرک نشین یک جوان فلسطینی را ربودند

بین الملل

صهیونیست های شهرک نشین امروز یک جوان فلسطینی را در شهر الخلیل ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی فلسطین "وفا"، گروهی از شهرک نشینان امروز یک جوان فلسطینی را در نزدیکی شهر "حاگای" در جنوب الخلیل ربودند.

صهیونیست های شهرک نشین این جوان فلسطینی را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

هویت این جوان فلسطینی هنوز مشخص نیست. در پی این ربودن این جوان فلسطینی شهروندان فلسطینی با نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی درگیر شدند.

در همین راستا نظامیان صهیونیست در ورودی های شهر الخلیل ایست های بازرسی قرار دادند و خودروها و شهروندان فلسطینی را مورد تفتیش قرار دادند.