نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی کرمانی اقامه می‌شود

سیاست داخلی

مراسم این هفته نماز جمعه تهران پس از قرائت زیارت آل یاسین از ساعت 10:40 در دانشگاه تهران آغاز و سپس، حسن رحیم‌ پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی، در ادامه سلسله نشست‌های مفهوم شناسی بازار اسلامی پیش از خطبه‌ها سخنرانی می‌کند.

نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی کرمانی اقامه می‌شود.

به گزارش ایلنا، مراسم این هفته نماز جمعه تهران پس از قرائت زیارت آل یاسین از ساعت 10:40 در دانشگاه تهران آغاز و سپس، حسن رحیم‌ پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی، در ادامه سلسله نشست‌های مفهوم شناسی بازار اسلامی پیش از خطبه‌ها سخنرانی می‌کند.

کد N576287