الجمهوریه به نقل از دیپلماتها:

توافق نهایی در مذاکرات هسته‎ای بسیار نزدیک است

بین الملل

یک روزنامه لبنانی به نقل از منابع دیپلماتیک از نزدیک بودن زمان رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‎ای میان ایران و گروه 1+5 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الجمهوریه امروز به نقل از منابع دیپلماتیک، نوشت: بر مبنای اطلاعات منابع ایرانی و آمریکایی، زمان رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‎ای بسیار نزدیک شده است.

بنا بر این گزارش، حتی این امکان وجود دارد که طرف‎های مذاکرات قبل از موعد 24 نوامبر (سوم آذر) به توافق نهایی برسند، اما حتی در صورتی که این توافق حاصل نشود گزینه بعدی تمدید مذاکرات خواهد بود.

خاطرنشان می شود "یوسف بن علوی" وزیر خارجه عمان روز گذشته تاکید کرده بود: وزیران خارجه گروه 1+5 روز 24 نوامبر (سوم آذر) نشست مهمی در وین خواهند داشت که پس از آن نتیجه مذاکرات هسته‎ای با ایران را به اطلاع افکار عمومی جهان برسانند.