عبدالوحید فیاضی با حضور در غرفه ایلنا:

معترضین به نامه معارفه وزیر پیشنهادی غیر حرفه‌ای و غیراخلاقی عمل کردند

مجلس,ایلنا,کمیسیون آموزش و تحقیقات,وزیر پیشنهادی علوم

آنان که نشناخته در حین قرائت نامه معارفه وزیر اعترض کردند مرتکب رفتاری غیر تخصصی و تعصبی شدند. همچنین آنانی که از وزیر شناخت لازم را داشته و معترض بودند -ولو ایشان را مناسب وزارت نمی دانستند- مرتکب به اقدام غیر اخلاقی و یک اقدام دور از شان مجلس شورای اسلامی شدند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که اقدام برخی نمایندگان مجلس برای اعتراض به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم نادرست بوده است.

عبدالوحید فیاضی با حضور در غرفه ایلنا در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه‌ها با توجه به حواشی امروز جلسه علنی مجلس حول موضوع نامه معارفه وزیر پیشنهادی وزارت علوم، گفت:اینکه تعدادی از نمایندگان به نشان اعتراض فریاد دو-دو برآوردند از دو حیث اشتباه و به دور از شان مجلس بود.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس با توجه به مدت زمان اطلاع نمایندگان مجلس از وزیر جدید پیشنهادی وزارت علوم، افزود: ۲۴ ساعت قبل از معرفی آقای آشتیانی نمایندگان از معرفی ایشان به صورت غیر علنی مطلع شده بودند. لذا فرصتی برای بررسی دقیق ایشان وجود نداشت. بر همین اساس اکثریت نمایندگان از ایشان اطلاع چندانی نداشتند.

وی ادامه داد: آنان که نشناخته در حین قرائت نامه معارفه وزیر اعترضا کردند مرتکب رفتاری غیر تخصصی و تعصبی شدند. همچنین آنانی که از وزیر شناخت لازم را داشته و معترض بودند -ولو ایشان را مناسب وزارت نمی‌دانستند- مرتکب بر اخلاقی و یک اقدام دور ازشان مجلس شورای اسلامی شدند.

کد N575501