مرکل:

اروپا به تحریم بیشتر روسیه فکر نمی کند

بین الملل

صدراعظم آلمان در سخنانی با اشاره به تشدید خشونت ها در اوکراین اظهار داشت که اروپا در اندیشه اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت،"آنجلا مرکل"در ادامه سخنان خود پس از دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان در برلین تصریح کرد: اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن مقام های جدایی طلبان شرق اوکراین به فهرست فعلی تحریم ها علیه روسیه است.

صدراعظم آلمان همچنین افزود:در حال حاضر موضوع طرح ریزی تحریم های جدید علیه روسیه نیست.

مرکل به تازگی اعلام کرده بود که انتخابات اخیر جدایی طلبان در شرق اوکراین غیرمشروع است و مقام های جدایی طلبان به فهرست تحریم های روسیه اضافه می شوند.