افخم :

تست سانتريفيوژهاي IR-5 طبق برنامه ادامه دارد

سیاست

سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: ماشين‌ها IR-5 از دستگاه‌هاي معمولي سازمان انرژي اتمي كشورمان است كه تست‌هاي آن از قبل از توافق ژنو آغاز شده و بعد از توافق هم ادامه يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امورخارجه در خصوص اظهار نظر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در خصوص سانتريفوژهاي IR-5 گفت : اين ماشين‌ها از دستگاه‌هاي معمولي سازمان انرژي اتمي كشورمان است كه تستهاي آن از قبل از توافق ژنو آغاز شده و بعد از توافق هم ادامه يافته است. اين ماشين از فروردين امسال مجددا تحت تست قرار گرفته و اين موضوع بر اساس برنامه هاي تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي بوده است.

وي افزود: تمامي گزارش‌هاي آژانس طي هفت ماه گذشته پايبندي ايران به توافق ژنو را مورد تأييد قرار داده و هيچ موردي از نقض اين توافق گزارش نشده است.

مرضيه افخم با اشاره به اينكه طرح اينگونه مطالب صرفا فضاسازي رسانه‌اي است و داراي اهميت چنداني نیست، اضافه كرد: در عين حال تست اين ماشين‌ها هر زمان نياز باشد انجام مي شود و هر زمان هم نيازي نباشد متوقف مي‌شود.