اتحادیه اروپا به برقراری روابط حسنه با روسیه نیاز دارد

بین الملل

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از لزوم برقراری روابط حسنه با روسیه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل،"فدریکا موگرینی"که در نشست سیاست خارجی در برلین سخنرانی می کرد همچنین اظهار داشت:روسیه و برزیل می توانند از شرکای خوب اتحادیه اروپا باشند.این دو کشور می توانند در کنار همکاری با اتحادیه اروپا نقش فعالتری در صحنه بین المللی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه در برخی دورانها این روابط دچار خدشه و سوءتفاهم شده،تصریح کرد:ما به روابطی فراتر از روابط اتحادیه اروپا- آمرکیا نیاز داشته و برای تحقق آن باید تلاش کنیم.

مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در توضیح گفته خود افزود: روابط این اتحادیه با آمریکا نباید بدیهی و عادی قلمداد شود.

موگرینی با تاکید بر لزوم تحقق چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل خاطر نشان کرد:برای دستیابی به این امر باید راهکارهای خلاقانه ای در پیش گرفت.

این دیپلمات اروپایی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت ناتو تاکید و خواستار همکاری های بیشتر این نهاد با اتحادیه اروپا شد.