در جلسه شورای عالی اداری به ریاست جهانگیری صورت گرفت؛

موافقت با كلیات احیا و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

دولت

اسحاق جهانگیری در این جلسه از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به عنوان یك مطالبه كارشناسان و صاحب نظران از دولت و رییس جمهور یاد كرد و گفت: این موضوع از یك سو در دوره انتخابات توسط رئیس جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای كشورهای در حال توسعه كه دارای برنامه های میان‌مدت و كوتاه‌مدت توسعه ای هستند یك امر ضروری محسوب می شود.

جلسه شورای عالی اداری عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشكیل شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص احیا و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعضای شورا با كلیات این موضوع موافقت كردند.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به عنوان یك مطالبه كارشناسان و صاحب نظران از دولت و رییس جمهور یاد كرد و گفت: این موضوع از یك سو در دوره انتخابات توسط رئیس جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای كشورهای در حال توسعه كه دارای برنامه های میان‌مدت و كوتاه‌مدت توسعه ای هستند یك امر ضروری محسوب می شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پشتوانه كارشناسی برای اداره كشور محسوب می شود، خاطرنشان كرد: این سازمان همواره از كارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد برخوردار بوده كه متاسفانه بس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان كارشناسی این مجموعه تضعیف شد.

جهانگیری با تاكید بر اینكه برای مدیریت صحیح بر امور كشور و توسعه متوازن و با برنامه كشور، احیاء سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یك ضرورت است افزود: سازمان مدیریت باید سازمانی چابك باشد كه بتواند نظام برنامه ریزی كشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت كند.

وی پس از اعلام موافقت اعضای شورای عالی اداری با لغو مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۴ شورای عالی اداری در مورد تشكیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین موافقت با كلیات موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در جلسه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه های كارشناسان صاحبنظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع آوری و در جلسات آتی مطرح كنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت كشور و استانداران برای تصمیم¬ گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با استانداران تاكید كرد و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین و در جلسه آینده به عنوان پیشنهاد مطرح نمایند.

در این جلسه كه وزرای كشور، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، استانداران تهران و زنجان و سایر اعضا شورای عالی اداری نیز حضور داشتند، گزارشی از سوابق و تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور طی سالیان گذشته ارایه شد و در خصوص جزییات مربوط به انحلال این سازمان و تشكیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توضیحاتی ارائه گردید.

در این نشست همچنین نظرات و دیدگاه های متفاوت در خصوص نحوه ادغام این دو معاونت و احیا و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانی ارایه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورتهای این كار، اعضای شورا با كلیات احیا و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موافقت كردند.

کد N573161