با تایید رئیس جمهور؛

انتصاب سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان

سیاست

بنا به پیشنهاد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و با تائید حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ، حجت الله فغانی به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،   بنا به پیشنهاد  محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و با تائید حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ، حجت الله فغانی به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان منصوب  شد.

 حجت الله فغانی پیش از این مسئولیتهای رئیس ستاد افغانستان ، کارشناس معاونت حقوقی و بین الملل ، رئیس و معاون اداره نهادهای اروپائی ، کارشناس معاونت اروپا وآمریکا و اداره مشترک المنافع و اشتغال در  نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و گرجستان را در سابقه کاری خود دارد.