محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا؛

اتهام جدیدی در پرونده غنچه قوامی مطرح نیست

غلامحسین محسنی اژه ای

نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا محسنی اژه ای در نشست خبری خود که در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص پرونده غنچه قوامی و اینکه وکیل وی عنوان کرده بعد از صدرو حکم، اتهام جدیدی به موکلش وارد شده گفت: حکم پرونده غنچه قوامی هنوز صادر نشده حتی ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است. من بارها گفته ام توجه کنید ختم جلسه دادگاه با ختم رسیدگی تفاوت دارد. ممکن است جلسات دادگاه تمام شود اما این به معنای ختم رسیدگی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در پرونده اخیر غنچه قوامی اتهام دیگری نیز داشته که در مورد قرار منع تعقیب صادر شده است اما با اعتراض انجام گرفته بار دیگر به دادگاه رفته و دادگاه این اعتراض را پذیرفته است و پرونده به دادسرا بازگشته است.
وی گفت: در این خصوص اتهام جدیدی مطرح نیست بنابراین همین دادگاه باید در مورد آن نظر بدهد و برای آن حکم صادر کند.

کد N572660