رهبر معظم انقلاب در دیدار با نوری مالکی:

تلاش برای ایجاد وحدت میان نیروهای مختلف عراق باید ادامه یابد

کد N572484