باهنر در جمع شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

وزیر علوم باید تا پایان آبان معرفی شود/ فرصت یک هفته‌ای رئیس جمهور برای اجرای دقیق قانون

سیاست

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رییس جمهور برای اجرای دقیق قانون کمتر از یک هفته فرصت دارد تا وزیری را به مجلس معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در جلسه شورای مرکزی این تشکل که شب گذشته در دفتر جام برگزار شد گفت: رییس جمهور برای اجرای دقیق قانون کمتر از یک هفته فرصت دارد تا وزیری را به مجلس معرفی کند؛ وزیری که می‌باید از رأی اعتماد مجلس هم مطمئن باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون فرصت سرپرستی برای وزارت علوم تا آخر آبان ماه به پایان خواهد رسید و با توجه به اینکه پس از معرفی وزیر مربوطه به مجلس، حداکثر 7 روز وقت برای بررسی سوابق وی در مجلس تا روز رأی اعتماد لازم است، باید این وزیر زودتر معرفی شود.

باهنر افزود: در واقع با در نظر گرفتن این موضوع آقای دکتر روحانی اگر بخواهد قانون را بطور صحیح اجرا کند کمتر از یک هفته برای معرفی وزیر پیشنهادی که از رأی اعتماد وی اطمینان داشته باشد، فرصت خواهد داشت.