شيخ قاووق:

دخالت حزب الله در سوریه به نفع لبنان و منطقه است

بین الملل

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله دخالت این حزب در سوریه را به نفع لبنان، منطقه و امت اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت: دخالت حزب الله در سوریه به نفع لبنانی ها و همه ملتهای منطقه و امت اسلامی است، زیرا خطر تکفیری ها خطری برای همه لبنانی ها و ملتهای منطقه و امت اسلامی است.

وی تاکید کرد: تروریسم تکفیری شر مطلق است و خیری در آن برای هیچ طایفه و مذهب و گروه نیست و تهدیدی برای اهل تسنن و شیعیان، دروزی ها و مسحیان است.

قاووق افزود: هدف طرح تکفیری شعله ور کردن فتنه در مناطق مختلف لبنان بود، اما لبنان قوی تر از فتنه، داعش و جبهه النصره و همه جریانهای تکفیری ظاهر شد.دخالت حزب الله در سوریه صددرصد به نفع لبنان و صددرصد تصمیم لبنانی بود و این دخالت لبنان را در برابر تکفیری ها قوی کرد.