هزاران رومانیایی عملکرد دولت در انتخابات را به باد انتقاد گرفتند

بین الملل

یک هفته پس از برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری رومانی هزاران نفر از شهروندان این کشور با برگزاری تظاهرات، از نحوه برگزاری این انتخابات در حوزه های خارج از کشور انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از رومانیایی ها در شهرهای مختلف این کشور با برپایی تظاهرات خشم خود را از شیوه برگزاری انتخابات در حوزه های رای گیری خارج از کشور توسط دولت "ویکتور پونتا" نخست وزیر اعلام کردند. بر این اساس در دور نخست انتخابات، شهروندان رومانیایی خارج از کشور از شرکت در انتخابات بازداشته شدند.

معترضان بر این باورند که نبود حوزه های رای گیری کافی در خارج از کشور به ویژه در آلمان، فرانسه و ایتالیا موجب شده است بسیاری از رومانیایی های ساکن این کشور ها نتوانند در انتخابات شرکت کنند. این در حالی است که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری رومانی پونتا از حزب سوسیال دمکرات توانست 40 درصد آرا را به دست آورد، در حالی که "کلاوس یوهانیس" رقیب وی تنها 10 درصد آرا را از آن خود کرد. با این حال در حوزه های رای گیری خارج از کشور وضعیت کاملا متفاوت بود به گونه ای که یوهانیس 46 درصد آرا را کسب کرده و پونتا تنها 18 درصد آرا را اخذ کرده است.

طبق قانون اساسی رومانی رئیس جمهور قدرت بالایی در تعیین سیاست خارجی کشور داشته و می تواند مقامات ارشد از جمله مسئولان دستگاه قضایی را منصوب کند. گفتنی است وجود فساد گسترده در دستگاه دولتی رومانی همواره مورد انتقاد اتحادیه اروپا بوده است.