نماینده دائم ایران در آژانس اتمی: تحریم‌ها برداشت شود تا اجرای دوباره پروتکل الحاقی را بررسی کنیم

فارس نوشت:

نماینده دائم ایران در آژانس گفت: اگر تمام تحریم‌ها برداشته و موضوع ایران به آژانس برگردد می‌توانیم اجرای دوباره پروتکل الحاقی را بررسی کنیم.
رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس در خصوص گزارش آمانو گفت: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید می‌کند که تمام برنامه هسته‌ای ایران از فعالیت‌های غنی سازی در نطنز و فردو تا راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و تاسیسات مختلف در اصفهان، تهران، بوشهر و جاهای دیگر همگی تحت نظارت آژانس برای مقاصد صلح آمیز در حال کار هستند و هیچ انحرافی نداشته‌اند.

او گفت: ایران همچنین تمام اقدامات داوطلبانه طبق توافق ژنو و تمدید آن را اجرا کرده و می کند و آژانس بر آن صحه گذاشته است.

نجفی ادامه داد: اگر چه ذکر این همه جزییات فنی در گزارش ضرورت ندارد و جنبش عدم تعهد و ایران همواره به این کار آژانس معترض بوده و می‌باشند در هرحال گزارش مفصل آژانس نشان از شفافیت کامل برنامه هسته‌ای ایران دارد و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و نگرانی های تصنعی برخی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته ای ایران بی پایه و اساس است.

نجفی گفت: اینکه آژانس نمی تواند به دلیل عدم اجرای پروتکل الحاقی نسبت به عدم وجود فعالیتهای اعلام نشده اطمینان بدهد تنها مختص ایران نیست و همه اعضایی که پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنند همین وضعیت را دارند. در واقع ما قبلا برای حدود سه سال پروتکل الحاقی را اجرا می کردیم که به دلیل ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت و تحمیل تحریمهای غیرقانونی آن را متوقف کردیم. الان هم اگر تمام تحریم ها برداشته و موضوع به آژانس برگردد می توانیم اجرای دوباره آن را بررسی کنیم

او ادامه داد: بخش مربوط به الزامات قطعنامه های شورای امنیت از دید آژانس، بخش دیگر تکراری گزارش است و ایران آن قطعنامه ها را قانونی نمی داند.

نجفی گفت: بخش مربوط به اتهامات به اصطلاح "ابعاد احتمالی نظامی" که ایران آنها را قبلا رد کرده هم تکراری است و آژانس تابحال سند متقنی ارائه نداده است تا ایران آنها را بررسی کند.

او گفت: اما در خصوص همکاریهای ایران و آژانس باید یادآوری کرد که از 18 اقدام عملی توافق شده اکثر آنها یعنی 16 اقدام تکمیل شده اند. در عین حال همانطور که در گزارش ذکر شده جلسات فنی بین ایران و آژانس ادامه داشته و در نشستهای 15 و 16 مهرماه و سپس 11 آبانماه در تهران در باره دو اقدام عملی باقیمانده بحث شده و قرار است این جلسات ادامه یابد . همچنین آژانس موظف شده سوالات خود را بطور مشخص ارائه کند تا در جلسه بعدی بررسی شوند. اینکه آژانس مدعی شده "توضیحات ایران آژانس را قادر نمی کند دو اقدام عملی باقیمانده را روشن کند" انعکاس ناقص واقعیت است. زیرا آژانس هم نتوانسته توضیحاتی ارائه کند که نشان دهد اسنادو اطلاعاتش جعلی نیستند. به همین دلیل قرار است جلسات ادامه یابد.

نماینده دائم ایران در آژانس گفت: ارائه پیشنهاد برای موضوعات جدید نیز به تکمیل دو اقدام عملی جاری بستگی دارد. در هر حال ایران متعهد به ادامه کار با آژانس برای حل مسایل فی مابین در چارچوب تعهدات حقوقی خودش می باشد.

 

23231

 

کد N567429