سی ان ان مطرح کرد؛

پیروزی جمهوریخواهان ضربه ای به باراک اوباما

بین الملل

یک رسانه آمریکایی شکست حزب باراک اوباما در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا را ضربه ای به وی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، نتایج  انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا را ضربه ای سنگین به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور دانست.
بنا بر این گزارش، از دست دادن مجلس سنا که در چند سال اخیر در اختیار دموکرات ها بوده است برای باراک اوباما که دو سال از دوران ریاست جمهوری اش باقی مانده است ضربه ای سنگین محسوب می شود.
با توجه به اینکه تصویب قوانین در آمریکا باید به تایید مجلس سنا ، مجلس نمایندگان و همچنین رئیس جمهور آمریکا برسد، شرایط در دو سال باقیمانده از دوره ریاست جمهوری اوباما دشوار خواهد بود و باراک اوباما با چالش های سختی روبرو خواهد شد.