7 میلیارد یورو بودجه اتحادیه اروپا هدر رفته است

بین الملل

دیوان محاسبات اتحادیه اروپا از اتلاف 7 میلیارد یورو بودجه این اتحادیه در سال 2013 میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، نهاد مسئول محاسبه موارد صرف بودجه در اتحادیه اروپا اعلام کرد 4.7 درصد از بودجه سال 2013 اتحادیه اروپا که بالغ بر 148.5 میلیارد یورو است در جایی خارج از چارچوب معین هزینه شده است.

دیوان محاسبات اتحادیه اروپا در گزارشی که امروز از عملکرد مالی سال 2013 این اتحادیه منتشر کرد ضمن اعلام این مطلب آورده است: کمیسیون اروپایی و کشورهای عضو باید توجه ویژه ای به نحوه هزینه کردن مبالغی که از مالیات دهندگان گرفته می شود، داشته باشند. "ویکتور گالدریا" رئیس دیوان محاسبات اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: ما به انگیزه هایی برای بهبود قابلیت ها و تضمین استفاده بهینه از منابع نیاز داریم.

بر این اساس بیشترین میزان اتلاف بودجه (نزدیک به 80 درصد) در بخش هایی است که مدیریت هزینه مبالغ مشترکا توسط کمیسیون اروپایی و کشور های عضو انجام می گیرد. این در حالی است که متهم کردن کشورهای عضو به اتلاف منابع با انتقاد هایی در بین مقامات آنها همراه بوده است.