رویترز مدعی شد:

پیشرفت اندکی در تحقیقات صورت گرفته از برنامه هسته ای ایران حاصل شده است

بین الملل

خبرگزاری رویترز مدعی شد در تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه هسته ای ایران پیشرفت های کمی حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات ها مدعی شد که در تحقیقات از برنامه هسته ای مشکوک ایران پیشرفت های اندکی حاصل شده است.

به ادعای رویترز که درآستانه دور جدید مذاکرات هسته ای منتشر می شود، در گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است پنجشنبه یا جمعه منتشر شود به این نکته احتمالا اشاره خواهد شد که ایران هنوز اطلاعاتی را که قرار بوده دو ماه قبل در اختیار بازرسان قرار دهد را هنوز در اختیار آژانس قرار نداده است.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های مطلع در این خصوص معتقد هستند که انتشار گزارش جدید آژانس می‌تواند بن‌بست بالقوه‌ای را در مسیر حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران و گروه 1+5 به وجود آورد.