با موضوع افغانستان؛

چهارمين اجلاس وزرای خارجه روند استانبول برگزار شد

سیاست

چهارمين اجلاس وزراي خارجه روند استانبول با محوریت افغانستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روند استانبول در مورد مسئله افغانستان در سال 2011 ميلادي از سوي تركيه و افغانستان تاسيس شد و در حال حاضر داراي 14 عضو منطقه اي و 16 كشور خارج از منطقه و همچنين 12 سازمان منطقه اي و بين المللي بعنوان طرف‌هاي پشتيباني هستند. این اجلاس سالانه يكبار برگزار مي‌شود كه تا كنون 3 اجلاس در شهرهاي استانبول، كابل و آلماتي برگزار شده است.

چهارمين اجلاس وزراي خارجه روند استانبول در مورد مسئله افغانستان در تاريخ 31 اكتبر 2014 در شهر پكن برگزار شد. موضوع اجلاس "تعميق همكاري‌ها براي امنيت و رونق پايدار منطقه قلب آسيا" بود.

 لی که چیانگ نخست وزير چين و  اشرف غني احمد زی رييس جمهور جديد افغانستان در مراسم افتتاحيه اجلاس شركت و سخنراني کردند.

وانگ اي وزير امور خارجه چين و همتايش عثماني ميزبان اين كنفرانس بودند و با خبرنگاران ديدار کردند. وزيران و نمايندگان عاليرتبه عضو روند استانبول نيز براي شركت در اين كنفرانس به چين سفر کردند.            

برگزاري اجلاس مذكور كه نخستين اجلاس بزرگ بين المللي مربوط به مسئله افغانستان به ميزباني چين و همچنين نخستين نشست بين المللي بعد از تشكيل دولت جديد در ارتباط با مسئله افغانستان است، از اهميت خاصي برخوردار است. در حال حاضر كشور افغانستان از نظر سياسي، امنيتي و اقتصادي در حالت انتقالي به سر ميبرد و به دوران 10 ساله انتقالي جديد نيز وارد ميشود. چين اميدوار است كه مردم افغانستان تحت هدايت دولت جديد اين كشور بسوي صلح، ثبات و سعادت كامل رهسپار شوند.

 دولت چين ضمن حمايت مستقيم از افغانستان اميدوار است كه با تشكيل و استفاده از اين كنفرانس و مكانيزم چندجانبه، تفاهم مشترك كشورهاي منطقه مبني بر تقويت همكاري مربوطه و حفاظت مشترك از امنيت و ثبات منطقه در كنار هم قرار گيرد و همچنين جامعه بين المللي در حمايت از افغانستان تشويق شود.

چندي قبل انتخاب رييس جمهور جديد افغانستان با موفقيت انجام شد و دولت متحد ملي شكل گرفت. اشرف غني احمد ذي رييس جمهور جديد افغانستان نيز در تاريخ 28 الي 31 اكتبر 2014 به چين سفر کرد كه اولين سفر رسمي ميان دو كشور بعد از تشكيل دولت جديد  بود.

روساي دو كشور درباره روابط دوجانبه و موضوعات مورد نظر عميقا تبادل نظر کردند. دولت چين اميدوار است كه با اين سفر هدف خود را در حمايت از انتقال در آرامش و بازسازي صلح آميز نمايان كند، همكاري عملي همه جانبه ميان چين و افغانستان تقويت شود و رابطه همكاري دوستانه استراتژيك دو كشور توسعه يابد.

روند استانبول درباره مسئله افغانستان تنها مكانيزم منطقه‌اي در مسئله افغانستان است كه در اختيار كشورهاي منطقه است. اين روند با رعايت اصول "راهبردي منطقه و در اختيار منطقه " و " مشورت و تفاهم" و با اهميت بر رايزني سياسي و همكاري در ايجاد تدبير براي تعميق اعتماد متقابل، در حوزه  ايجاد ديدگاه مشترك كشورهاي منطقه، تشويق همكاري منطقه اي و كمك به بازسازي صلح آميز افغانستان نقش مهمي را بطور روز افزون ايفا مي كند.

نسبت به ديگر كنفرانسهاي بين المللي درباره افغانستان اين روند اهميت بيشتري براي كمك به آموزش و توانمند نمودن افغانستان قائل است.