فؤاد معصوم:

پایبندی به قانون اساسی پایه وحدت ملی در عراق است

سیاسی

«فؤاد معصوم» پس از دیدار با شماری از رهبران و مسئولان احزاب کردستان عراق در شهر «سلیمانیه» گفت که پایبندی و بازگشت به قانون اساسی برای حل مشکلات در عراق گزینه‌ای گریز ناپذیر است.

رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد که پایبندی به قانون اساسی، پایه وحدت ملی در این کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، «فؤاد معصوم» پس از دیدار با شماری از رهبران و مسئولان احزاب کردستان عراق در شهر «سلیمانیه» گفت که پایبندی و بازگشت به قانون اساسی برای حل مشکلات در عراق گزینه‌ای گریز ناپذیر است.

وی افزود که پایبندی و بازگشت به قانون اساسی پایه وحدت ملی در عراق است.

معصوم تاکید کرد که مسئولیت وی به عنوان رئیس‌جمهوری عراق، کمک به تفاهم میان طرف‌های مختلف برای عبور از مشکلات و رسیدن به راه حل‌های مناسب است؛ به ویژه در شرایط کنونی كه کشور با چالش‌های خطرناکی در زمینه امنیت و اقتصاد رو‌به‌رو است.

وی دیدار خود با رهبران احزاب کرد را برای تبادل افکار به منظور حل مشکلات میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی مهم ارزیابی كرد.

کد N564177