ظریف در میزگرد مشترک وزارت امور خارجه و موسسه تحقیقات صلح اسلو:

خشونت و افراطی گرائی مربوط به یک منطقه نیست

سیاست خارجی,محمد جواد ظریف,یورگن برنده

وزیر امور خارجه نروژ با اشاره به تمایل کشور متبوعش برای داشتن گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در زمینه خشونت و افراط گرائی، بر نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در منطقه تاکید کرد.

میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موسسه تحقیقات صلح اسلو (PRIO) تحت عنوان « نقش ادیان در کاهش خشونت، افراط گرائی و تروریسم »با سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ در تهران اغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل دیپلماسی و رسانه ای وزارت امور خارجه محمد جواد ظریف طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: خشونت و افراطی گرائی مربوط به یک منطقه نیست و اگر امروز این خشونت و افراطی گرائی در رفتار داعش در عراق و سوریه مشاهده شده این احتمال وجود دارد که این امر روزی به سایر مناطق جهان نیز سرایت کند. وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از برگزاری چنین نشستهائی بر یافتن و طراحی راهبرد عملی برای مقابله با پدیده خشونت و افراطی گرائی تاکید کرد.

بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ نیز در سخنان خود تاکید کرد،سفر وزیر امور خارجه نروژ به جمهوری اسلامی ایران پس از سالها در شرایطی انجام می شود که در منطقه خاورمیانه و بویژه در عراق و سوریه با پدیده داعش روبرو هستیم و این پدیده به عنوان مشکل می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

بورگه برنده تاکید کرد: شخصیتهای دو کشور با برگزاری چنین نشستهائی می توانند به درک مشترک از موضوع خشونت و افراطی گرائی کمک کنند.

کد N563180