ظریف در افتتاح نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و موسسه تحقیقات ص...

احتمال سرایت خشونت و افراطی‌گری داعش به سایر مناطق جهان وجود دارد

سیاست خارجی

بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ نیز در سخنان خود تاکید کرد، سفر وزیر امور خارجه نروژ به جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها در شرایطی انجام می‌شود که در منطقه خاورمیانه و به ویژه در عراق و سوریه با پدیده داعش روبرو هستیم و این پدیده به عنوان مشکل می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موسسه تحقیقات صلح اسلو (PRIO) تحت عنوان «نقش ادیان در کاهش خشونت، افراط‌گرائی و تروریسم» با سخنان وزرای امور خارجه ایران و نروژ در تهران آغاز به کار کرد. 

به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف طی سخنانی در این نشست تصریح کرد: خشونت و افراطی‌گرائی مربوط به یک منطقه نیست و اگر امروز این خشونت و افراطی‌گرائی در رفتار داعش در عراق و سوریه مشاهده شده است، این احتمال وجود دارد که این امر روزی به سایر مناطق جهان نیز سرایت کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از برگزاری چنین نشست‌هائی بر یافتن و طراحی استراتژی عملی برای مقابله با پدیده خشونت و افراطی‌گرائی تاکید کرد.

بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ نیز در سخنان خود تاکید کرد، سفر وزیر امور خارجه نروژ به جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها در شرایطی انجام می‌شود که در منطقه خاورمیانه و به ویژه در عراق و سوریه با پدیده داعش روبرو هستیم و این پدیده به عنوان مشکل می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر امور خارجه نروژ با اشاره به تمایل کشور متبوعش برای داشتن دیالوگ با جمهوری اسلامی ایران در زمینه خشونت و افراط‌گرائی، بر نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در منطقه تاکید کرد.

بورگه برنده تاکید نمود، شخصیت‌های دو کشور با برگزاری چنین نشست‌هائی می‌توانند به درک مشترک از موضوع خشونت و افراطی‌گرائی کمک نمایند.

کد N562988