هزاران نفر در سراسر جهان در حمایت از کوبانی راهپیمایی کردند

سیاسی

معترضان در حالی که پرچم كردها را به همراه داشتند، شعارهایی مانند «مرگ بر داعش» و «از کوبانی دست بردارید» سر می‌دادند.

هزاران نفر در سرتاسر جهان در اعتراض به شرایط بحرانی کوبانی راهپمایی كردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، هزاران نفر در کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، انگلیس و استرالیا در حمایت از کوبانی و علیه گروه تروریستی داعش دست به راهپیمایی زدند.

معترضان که تصاویر «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگر کردستان را در دست داشتند، برای حمایت از مبارزان کرد کوبانی و غیرنظامیان این شهر محاصره شده توسط اعضای گروه تروریستی داعش راهپیمایی کردند.

معترضان در حالی که پرچم كردها را به همراه داشتند، شعارهایی مانند «مرگ بر داعش» و «از کوبانی دست بردارید» سر می‌دادند.

تعداد معترضان در مرکز لندن بیش از سایر نقاط بود و توسط اعضای سازمان جامعه کرد‌ها و انجمن مردمی کرد‌ها رهبری ‌شد.

کد N562562