فراخوان پاسداشت خادم ملت یا هجمه به جناح های سیاسی کشور:

"فراخوان" حمله حامیان احمدی‌نژاد به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان

کد N562376