مسئولان تحقیق پرونده قتل جوان سیاه‌پوست آمریکایی:

شواهد برای تعقیب قانونی مامور پلیس فرگوسن کافی نیست

سیاسی

سخنگوی دیوان عدالت آمریکا گفت که قاضی دادگاه برای صدور حکم بازداشت یک مامور پلیس، به چیزی بیشتر از شک منطقی نیاز دارد.

مسئولان تحقیق درباره پرونده قتل جوان سیاه‌پوست آمریکایی اعلام كردند كه شواهد برای بازداشت مامور پلیس متهم به قتل این جوان کافی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسالاتینا، مسئولان تحقیق درباره پرونده قتل جوان سیاه‌پوست آمریکایی اعلام کردند که شواهد کافی در اختیار ندارند تا برای مامور پلیس متهم به قتل این جوان حکم جلب صادر کنند.

«بریان فایون» سخنگوی دیوان عدالت آمریکا گفت که پرونده همچنان باز است و مسئولان پرونده در انتظار هستند تا نتایج بازجویی دوم به صورت رسمی اعلام شود زیرا قاضی دادگاه برای صدور حکم بازداشت یک مامور پلیس به چیزی بیشتر از شک منطقی نیاز دارد.

معترضان به قتل براون اعلام کردند که ماموران پلیسی که به سمت این جوان شلیک کرده‌اند، نژادپرست هستند و مامور پلیسی که به سمت براون شلیک کرد، به رغم اعلام مسلح نبودن براون اقدام به تیراندازی کرده بود.

اعضای خانواده براون عذرخواهی رئیس پلیس فرگوسن را نپذیرفتند و اعلام کردند كه تنها زمانی این عذرخواهی را قبول می‌کنند که مامور پلیسی که به پسرشان شلیک کرده است را دست بسته در دادگاه ببینند.

کد N561160