روزنامۀ گاردین از افزایش بی‌سابقۀ تروریستهای داعشی خبر داد

ایرنا نوشت:

روزنامه گاردین نوشت: سازمان ملل متحد می گوید تعداد افرادی که از کشورهای مختلف جهان برای مبارزه در عراق و سوریه به گروه های تروریستی می پیوندند بی سابقه است و برخی از این افراد اهل کشورهایی هستند که پیش تر هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی نداشته اند.
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین چاپ انگلستان براساس گزارشی از شورای امنیت سازمان ملل نوشته است که حدود 15 هزار نفر از کشورهای مختلف به عراق و سوریه سفر کرده اند تا در کنار 'داعش' یا دیگر گروه های مشابه بجنگند.

براساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، افرادی از بیش از 80 کشور جهان به داعش و گروه های مشابه پیوسته اند اما فهرستی از این کشورها در این گزارش درج نشده است.

این روزنامه نوشته است که افرادی از مالدیو و حتی با ملیت شیلیایی - نروژی به داعش پیوسته اند.

براساس آنچه در این گزارش آمده 'القاعده' توان سابق خود را از دست داده اما تمایل به پیوستن به گروه های تروریستی دیگر نظیر داعش که سازمان ملل آنان را قوی تری می خواند، بیشتر شده است.

5252

 

کد N560412