روزنامه اطلاعات: باورش سخت است که بگوییم برخورد مجلس با وزارت علوم به خاطر مصلحت انقلاب و نظام است

روزنامه اطلاعات در یادداشتی با اشاره به رای عدم اعتماد مجلس به نیلی احمدآبادی برای تصدی وزارت علوم نوشت:

به نظر مي‌رسد رفتار افراد و گروه‌هايي از نمايندگان محترم مجلس در رابطه با ماجراهاي اين وزارتخانه پيش از آنكه بر شأن مجلس به عنوان عصاره فضايل ملت بيفزايد از آن مي‌كاهد. افكار عمومي كه هنوز به خاطر نحوه برخورد اكثرّيت مجلس محترم با استيضاح وزير قبلي توجيه و قانع نشده، قاعدتاً ادامه و استمرار همان رويّه را قابل توجيه نمي‌داند.

نمايندگان محترم در رابطه با نظام دانشگاهي و نحوه اداره صدها دانشگاه و مركز آموزش عالي كه مديران و نخبگان و برنامه‌سازان توسعه و رشد كشور را تربيت مي‌كنند چه ديدگاهي و چه نظري دارند و چه مسائل و دغدغه‌هايي را مهم مي‌دانند؟ به اعتقاد نگارنده، مردم بسيار دوست مي‌داشتند و دارند كه نمايندگانشان بسيار بيش از خود وزارت علوم، حساس باشند كه به چه دليل قوانين و مقررات جذب بورسيه تغيير كرد و چرا كف معدل ورودي اينهمه پائين آمد و به چه دليل صدها نفر حتي بدون مراعات همين شرايط حداقلي بورسيه شدند و بر صندلي‌هايي نشستند كه دهها هزار جوان شايسته ديگر اين سرزمين با وجود داشتن هوش و استعداد و توانايي و بهترين نمرات در مقاطع تحصيلات تكميلي، در حسرت آن ماندند؟

... باور اينكه برخورد همه اعضاي پارلمان با سرنوشت اين وزارتخانه صرفاً از سرِ مصلحت انقلاب و نظام و جريان توليد علم در كشور و مصالح ملي است كمي دشوار به نظر مي‌رسد.

 

17302

 

کد N559882