عمالدین باقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا:

رفتار مجلس مقابله با افکار عمومی است

سیاست داخلی

حرکات مجلس در مقابله با همه وزاری پیشنهادی علوم را می توان نوعی مقابله با افکار عمومی مردم تلقی کرد.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به سومین گزینه پیشنهادی وزارت علوم را مقابله مجلس با افکار عمومی خواند.

عمالدین باقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد مجلس و عدم رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت علوم گفت: به هر حال رییس جمهور، نماینده و منتخب اکثریت مردم است و این نوع حرکات توسط مجلس را می توان نوعی مقابله با افکار عمومی مردم تلقی کرد.

کد N559403